petek, 13. januar 2012

PROTEST 17.1 OB 16:00 PRED UNIVERZO LJUBLJANA


POZIV NA PROTEST
           
»Slovenija mora ostati država, v kateri znanje nima državljanstva!«,
ki bo potekal 
v torek, 17. 1. 2012, ob 16h.

Protest se bo začel ob 16h pred zgradbo Univerze v Ljubljani, nato bomo odšli  do Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.  

S 1.1. 2012 je bila mnogim redno vpisanim študentom, ki prihajamo iz tujine in študiramo na različnih slovenskih univerzah, ukinjena pravica do pridobitve državne štipendije. Vseh študentov, ki smo redno vpisani v programe slovenskih univerz je okoli 2000, na Univerzi v Ljubljani pa nas je 1350 (večinoma prihajamo iz držav nekdanje Jugoslavije: 34% iz Republike Hrvaške, slabih 20% iz Republike Makedonije, približno 9% pa iz Bosne in Hercegovine).  

Mnogi smo z začetkom tega študijskega leta prvič kandidirali za pridobitev štipendij v prepričanju, da bomo, podobno kot naši starejši študijski kolegi, izenačeni s študenti s slovenskim državljanstvom, ki lahko kandidirajo za pridobitev državne ali Zoisove štipendije.
Presenečeni smo ugotovili, da nam 23. člen novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) s 1. 1. 2012 odvzema pravico do državnih štipendij, saj neposredno odpravlja 8. člen Zakona o štipendiranju (ZŠtip), ki nam je to pravico omogočal. Tisti, ki smo vpisani v višje letnike visokošolskih zavodov in smo v preteklosti štipendijo že dobivali, to pravico sicer ohranjamo, vendar le do konca tega študijskega leta.

Pravico do štipendije imajo odslej po ZUPJS le še državljani Slovenije, kar se nam zdi diskriminatorno, zato smo se skupaj s slovenskimi študenti, asistenti, profesorji in ostalimi organizirali ter poskušali rešiti ta problem pri pristojnih ustanovah. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve do sedaj niso želeli poiskati rešitve za naš problem, rektor Univerze v Ljubljani nam je izrazil podporo in obljubil operativno pomoč, vendar sporni 23. člen v ZUPJS še vedno ostaja.

Prepričani smo, da omenjeni zakon (ZUPJS) ne diskriminira le nas, ki se bomo morali - zaradi ukinitve štipendije - v nekaj mesecih verjetno vrniti nazaj v svoje države. Ta zakon je izredno problematičen tudi za naše študijske kolege in kolegice, profesorje in profesorice, raziskovalke in raziskovalce zaposlene na fakultetah in za visokošolski prostor nasploh, saj neposredno ovira možnosti  mednarodnega sodelovanja, kar je pomemben strateški cilj tako Republike Slovenije kot tudi njenega visokega šolstva.

Težko razumemo, da zakon jemlje pravice tujim študentom v situaciji, ko Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije zaključuje poslovno leto 2010 z velikim presežkom prihodkov nad odhodki (v skupni višini 4.841.865 EUR). Presežek predstavljajo neporabljeni prilivi sredstev iz naslova koncesijskih dajatev študentskih servisov in so v celoti namenjeni za programe štipendiranja. Zgolj s presežki prihodkov nad odhodki tega javnega sklada v letu 2010 bi lahko eno leto financirali štipendije 2.241 našim študentom iz tujine v povprečnem znesku državne štipendije iz leta 2010 v višini 180 EUR!

Ob tem bi želeli opozoriti na siceršnjo problematičnost tega zakona. ZUPJS namreč znižuje oziroma ukinja obseg pravic tudi mnogim drugim skupinam prebivalstva (npr. dijakom), na kar že nekaj časa opozarjajo strokovne in zainteresirane javnosti.

Takšnemu zakonu zato ostro nasprotujemo in vas vabimo na skupen protest, v katerem bomo odločno zahtevali: »Slovenija mora ostati država, v kateri znanje nima državljanstva!«. Na protestu bodo sodelovali študentje in predavatelji iz različnih fakultet Univerze v Ljubljani ter gibanja. 

Na protestu bomo pristojne ustanove javno pozvali, da naj nam nemudoma omogočijo pravico do prejemanja državne štipendije.

Naše zahteve lahko podprete tako, da pridete na protest in podpišete spletno peticijo na http://www.ipetitions.com/petition/znanje-brez-drzavljanstva/

v torek, 17. 1. 2012, ob 16h

Dejan Plantak
Tomislav Krnač
Katarina Hlaj
Neven Oblaković
Katarina Kovačič
Sandra Šlibar
Ivan Klarić
Tatjana Radović
Ivana Ljuština
Eglė Samoškaitė
Alma Drnovac
Irena Bilčić

… in ostali študentje, ki jim je ZUPJS odrekel pravico do kvalitetnega študija v Sloveniji.

Podporniki in podpornice zahtev redno vpisanih študentov iz drugih držav:
asist. mag. Romana Zidar, Fakulteta za socialno delo UL
Goran Lukič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
asist. dr. Uršula Lipovec Čebron, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
Miha Novak, študent, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
Anja Muhvič, študentka, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
Beja Protner, študentka, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
Denis Oprešnik, študent, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
Miha Poredoš, študent, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
Primož Časl, študent, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
red. prof. dr. Rastko Močnik, Oddelek za sociologijo FF UL
Gaber Aleš, študent sociologije in pedagogike FF UL
red. prof. dr. Bojan Baskar, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
Mojca Bele, samostojna strokovna delavka, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
red. prof. dr. Rajko Muršič, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
asist. Ambrož Kvatrič, mladi raziskovalec, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
izr. prof. dr. Mojca Ramšak, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
Tina Ivnik, študentka, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
dr. Primož Krašovec, raziskovalec , samouk na področju kritike politične ekonomije
doc. dr. Andrej Kurnik, Fakulteta za družbene vede FF UL
doc. dr. Jaka Repič,  Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
asist. mag. Eva Batista, mlada raziskovalka, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
asist. Barbara Turk Niskač, mlada raziskovalka, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
doc. dr. Mateja Habinc, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
asist. Radhrani Pernačič, mlada raziskovalka, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
Mihaela Hudelja, bibliotekarka, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
Alenka Lapornik, samostojna strokovna delavka, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
izr. prof. dr. Andrej Lukšič, Fakulteta za družbene vede UL
Jure Lesjak, študent, doktorski študij Humanistika in družboslovje, Fakulteta za družbene vede UL
asist. dr. Metka Mencin Čeplak, Fakulteta za družbene vede UL
asist. dr. Alenka Bartulović, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
doc. dr. Taja Kramberger, Pedagoški inštitut UL
red. prof. dr. Braco Rotar, Fakulteta za humanistične študije UP
asist. Urša Valič, mlada raziskovalka, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL
red. prof. dr. Mirjam Mencej, Oddelek za etnologijo in kult. antropologijo FF UL 
doc. dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo UL
doc. dr. Mojca Urek, Fakulteta za socialno delo UL
asist. Ana Sobočan, Fakulteta za socialno delo UL
izr. prof. dr. Vito Flaker, Fakulteta za socialno delo UL

… in še drugi podporniki in podpornice, ki so se podpisali na
http://www.ipetitions.com/petition/znanje-brez-drzavljanstva/


Gibanja in organizacije, ki podpirajo zahteve redno vpisanih študentov iz drugih držav:
Mi smo univerza
Gibanje 15o
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice
Mirovni inštitut
Sindikat Mladi Plus