četrtek, 13. september 2012

Poziv na plenum


PLENUM OEIKA
V SREDO, 19.9.2012, ob 12.00 h
Na ODDELKU EIKA, Zavetiška 5Kolegice in kolegi!

Po rebalansu proračuna, ki je prikrajšal Univerzo v Ljubljani za 14. milijonov evrov, nas je sedanja vlada ''presenetila'' še z novelo Zakona o visokem šolstvu. Zakon, če bo sprejet, pomeni nadalnje degradiranje visokega šolstva, saj omogoča uvedbo šolnin, odpuščanje zaposlenih na fakultetah, povečanje delovnih obveznosti preostalim zaposlenim, politični prevzem oz. nadzor agencije NAKVIS, itd. Pozivamo vse študente, oddelčne profesorje in druge zaposlene, da se povežemo in se odločno upremo pritiskom idiotske vlade.


Oddelčni plemun bo namenjen diskusiji o trenutnem dogajanju in novim strategijam našega delovanja, z namenom preprečevanja vladnega reformiranja visokega šolstva.Peticija proti noveli Zakona o visokem šolstvu


Vsem študentom in študentkam!


Prišel je čas, da se povežemo in se odločno zavzamemo za skupne študentske interese. Po nujnem postopku bo Vlada RS v kratkem sprejela novelo Zakona o visokem šolstvu, ki bo dokončno uničila javne univerze v korist privatnih.
Zakon bo, če bo sprejet, omogočil:
- šolnine
- odpuščanje zaposlenih na fakultetah;
- najmanj 30 % povečanje delovne obveznosti preostalim zaposlenim;
- ustanovitev treh novih univerz (združitev privatnih fakultet);
- političen prevzem agencije, ki nadzira kakovost visokega šolstva;
-odprtje visokošolskega prostora za tretjerazredne fakultete iz tujine.
Rektorji slovenskih javnih univerz in sindikati se odločno borijo proti škodljivemu zakonu. Stopimo skupaj še mi.
Preprečimo šolnine in razgradnjo socialne države! Ohranimo šolstvo javno, kakovostno in dostopno! 

http://www.petitions24.com/peticija_proti_noveli_zakona_o_visokem_solstvu