ponedeljek, 26. marec 2012

VABILO NA ZNANSTVENI POSVET 

◊∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞◊
MEDICINSKA ANTROPOLOGIJA V SLOVENIJI:
RAZISKAVE, REFLEKSIJE, DILEME
30. marec 2012
Filozofska fakulteta 
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Zavetiška 5, Ljubljana
Zemljevid lokacije: 
http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=72

Vljudno vabljeni k udeležbi na znanstvenem posvetu »Medicinska antropologija v 
Sloveniji: raziskave, refleksije, dileme«, kjer bomo razpravljali o aktualnih temah, 
ki se dotikajo vprašanj, pojavov, odnosov in izkušenj pri soočanju z  našim 
ne/zdravjem. Kritični razmisleki bodo tako med drugim namenjeni vprašanjem kot 
so: kako se povezujejo zdravstvo in politično-ekonomski konteksti, kakšno je 
zdravstveno stanje delavcev v Luki Koper,  kje smo z vpeljevanjem 
komplementarnih medicin v zdravstveni sistem,  koliko  poznamo kontinuiteto 
homeopatskega zdravljenja na Slovenskem, kakšna so povezave med alergijami in 
družbeno-kulturnim ozadjem, s kakšnimi predsodki je povezana epilepsija, zakaj 
se pri bolnikih z rakom vzpostavlja občutek krivde, kakšna je lahko izkušnja 
zdravljenja  depresije z biomedicino in ayurvedo … Vse začrtane teme si lahko 
ogledate v programu. 
Veseli bomo vaše udeležbe.     
Uršula Lipovec Čebron in Jana Šimenc

PROGRAMSKI ODBOR: mag. Tomi Bartole (samostojni raziskovalec), dr. Duška Kneževič Hočevar (ZRC 
SAZU), dr. Uršula Lipovec Čebron (UL, Filozofska fakulteta), dr. Maja Petrović Šteger (Univerza v 
Cambridgeu), Jana Šimenc (UL, Filozofska fakulteta), dr. Nena Židov (Slovenski etnografski muzej). PROGRAM 

9.00
Otvoritev posveta

9.15 – 11.15 
Angažirana medicinska antropologija: o nadzoru nad telesi, gibanjem in delom
Uršula Lipovec Čebron (UL, Filozofska fakulteta):
 MIGRANTI IN ZDRAVSTVO:
  OVIRE, DILEME, PARADOKSI

Eva Brajkovič, Milan Krek (Zavod za zdravstveno varstvo, Koper): 
ZDRAVSTVENO STANJE DELAVCEV V KOPRSKEM PRISTANIŠČU
Tjaša Laznik (Zavod za zdravstveno varstvo, Maribor): VPLIV 
BREZPOSELNOSTI NA KOLEKTIVNO IN INDIVIDUALNO ZDRAVJE
Tanja Kovačič (UL, Filozofska fakulteta): ASEKSUALNOST SKOZI LEČO 
MEDICINE

11.15 – 11.30
Odmor

11.30 – 13.30
Naracije in interpretacije bolezni v kulturnih kontekstih
Gašper Mithans (UP, FHŠ Koper): NARACIJE O BOLEZNI IN ZGODOVINSKA 
(KOLEKTIVNA IN INDIVIDULANA) MEMORIJA – PRIMER EPILEPSIJE 
Jana Šimenc (UL, Filozofska fakulteta): ALERGIJE: IZZA KIHANJA IN SRBENJA
Brina Žagar (UL, Filozofska fakulteta): OBČUTEK KRIVDE PRI OSEBAH Z 
RAKOM 
Ana Lampret (UL, Filozofska fakulteta): RDEČI NOSKI: VKLJUČENOST 
HUMORJA V SLOVENSKI ZDRAVSTVENI SISTEM

13.30 – 14.30 
Odmor za kosilo

14.30 – 16.30
Medicinski pluralizem: homeopatija, (neo)šamanizem in ayurveda
Marija Mojca Terčelj (UP, FHŠ Koper): MEDICINSKI PLURALIZEM V SLOVENIJI: 
VIZIJA ALI ILUZIJA
Maja Kolarević (Univerza v Novi Gorici): KRITIKA PSIHIATRIČNE PRAKSE SKOZI 
IZKUŠNJO UPORABNIKA AYURVEDA MEDICINE V SLOVENIJI
Nena Židov (Slovenski etnografski muzej): RAZISKOVANJE ZGODOVINE 
HOMEOPATIJE NA SLOVENSKEM
Klara Magrič (UP, FHŠ Koper): NEOŠAMANIZEM V SLOVENIJI

◊∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞◊
Dogodek je finančno podprl Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani. Za več informacij o dogodku si oglejte spletno stran oddelka.

◊∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞◊

ponedeljek, 19. marec 2012

Misliti družine - Zakaj družina ni naravna?


Zakaj družina ni naravna?

Študentje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani smo posneli kratki film, v katerem predstavljamo mnenja in stališča svojih profesorjev o družbi, kulturnem značaju družine in družinskem zakoniku.

Idejo za snemanje filma na temo družine in družinskega zakonika se je študentom etnologije in kulturne antropologije porodilo na okrogli mizi, ki so jo organiziral 8. marca 2012, da bi kritično ovrednotili vsebino družinskega zakonika in prispevali svoj pogled v javno debato.

Zakaj pa naj bi bilo mnenje kulturnih antropologov tehtno in upoštevanja vredno? Kot pravi britanski kulturni antropolog Robin Fox je sorodstvo za antropologijo to, kar je logika za filozofijo in akt za umetnost. To pomeni, da je zanimanje za sorodstvo v sami srži discipline. Antropologija si je v dvesto letih s terenskim raziskovanjem nabrala kopico znanja in izkušenj, ki se navezujejo na sorodstvo, poroko in družine, v filmu razlaga prof. dr. Božidar Jezernik.

Študentje so izjave profesorjev in profesoric zbrali v kratkem filmu. Ta ne prikazuje enoznačnega pogleda na problematiko družinskega zakonika, ampak poskuša skozi mnenja antropologov osvetliti tako pozitivne kot negativne vidike. Hkrati pa pojasnjuje širše družbeno ozadje problematike.  

Antropološko znanje temelji na medkulturnih primerjavah, kar antropologom omogoča razumevanje družbenih pojavov, ki nihajo med človeško univerzalnim in kulturno specifičnim, med skupnostjo in posameznikom. Skozi stoletja antropoloških raziskav se je pokazalo, da so posamezniki in skupnosti nenehno ustvarjalni in s tem obenem (pre)oblikujejo svet. Temu ne more ubežati niti družina, pri čemer ni izjema niti družina v Sloveniji. Kot pojasnjuje prof. dr. Rajko Muršič, družina ni biološka danost, temveč kulturni in simbolni konstrukt, in je kot taka podvržena nenehnim spremembam.

Govorci v filmu iz antropološkega zornega kota presojajo zakonik, o katerem bomo odločali na nedeljskem referendumu. Omenjajo tudi nekatere pomanjkljivosti zakonika, ki pa po njihovem mnenju niso bistven razlog, da bi zakoniku nasprotovali. Poudarjajo, da družinski zakonik prinaša pozitivne spremembe, saj pravno ureja družbeno realnost, olajšuje življenja vseh državljanov in državljank Republike Slovenije in otrokom prinaša večjo socialno varnost.


Blaž Bajič, Aljoša Dujmič, Tanja Kovačič, Denis Oprešnik, Miha Poredoš, Jernej Rejc

Vizualno gradivo o OSVOBODITVI/ZASEDBI FFja

sobota, 10. marec 2012

VSI NA DEF!!!


Na festivalu DEF- dnevi etnografskega filma bo predvajano vizualno etnografsko gradivo posneto na Osvoboditvi/Zasedbi FFja.
Posnetki so del vizualnega gradiva, ki pa so predstavljeni v enem sklopu dolgem 23'. Po predvajanju bo potekala diskusija in komentar.

VSI VABLJENI V PONEDELJEK 12.3.2012 v Etnografski muzej (Metelkova 2),

Projekcije se začnejo ob 9:00. Na vrsti bo okoli enkrat po 10.

09:00 VIZUALNA ETNOGRAFIJA / VISUAL ETHNOGRAPHY
Slovenski etnografski muzej / Slovene ethnographic museum
Nadja Valentinčič Furlan, The Cerkno »laufarji« (Cerkljanski laufarji)
Katalin Hirnök, Naško Križnar, Slovenians from Porabje in Hungarian »gulag«
(Porabski Slovenci v madžarskem gulagu)
Vizualno-raziskovalni tim, Liberation of Faculty of Arts (Osvoboditev FF)
Jelka Pšajd, Neighbour to the Neighbour (Projekt Sosed sosedu)

Vabljeni seveda tudi na ostale filme.

Lep pozdrav in upam, da se vidimo.

Vizualno-raziskovalni tim
osvobojenega oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo
ANGAŽIRANA ETNOGRAFIJA