LITERATURA

...

Primož Časl - Ustvarjati pomeni upirati se, upirati se pomeni ustvarjati: Ob obisku Stephena Hessela v Kinu Šiška 11.9.2011

Primož Časl - Angažirana antropologija in angažirani antropologi : antropološki raziskovalni prispevek k reševanju problematike brezdomstva. Neobjavljeno diplomsko delo, Ljubljana 2011